Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym powyższym formularzem rejestracyjnym, przez Nordkalk Sp. z o.o. Pl. Na Groblach 21 , 31-101 Kraków, działającą jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.) w celach kontaktowych związanych z wykonywaniem usług transportowych lub spedycyjnych na rzecz Nordkalk oraz uczestniczeniem w aukcjach i przetargach na usługi transportowe lub spedycyjne organizowane przez Nordkalk


Oświadczam, iż moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

 

I hereby agree for Nordkalk Sp. z o.o. Pl. Na Groblach 21 , 31-101 Kraków acting as the data controller of personal data within the meaning of the Act on protection of personal data (consolidated text: Journal of Laws 2014, pos. 1182 as amended) for contact purposes related to providing transport or freight forwarding services for Nordkalk as well as for participating in auctions and tenders organized by Nordkalk

 

I certifu that my personal data are provided by my on voluntary basis. I have been informed about the right to access my personal data and to rectify them.