Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z ochroną danych w Nordkalk Sp. z o.oSzanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Nordkalk Sp. z o.o. (dalej „Nordkalk”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Nordkalk Sp. z o.o , pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, NIP: 583-21-67-150 REGON: 191248246, KRS 0000010481 (dalej jako: „Administrator” lub „Nordkalk”).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email: inspektorochronydanych@nordkalk.com

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z Nordkalk, np. tłumaczom, prawnikom w zakresie usług świadczonych na rzecz Nordkalk, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom wspierającym Nordkalk w prowadzonej działalności na jej zlecenie (w tym: dostawcom narzędzi informatycznych), podmiotom audytującym naszą działalność, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wlk. Brytanii i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych oraz pracowniczych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód na przetwarzanie danych marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Nordkalk z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez Nordkalk lub zostać jego pracownikiem/współpracownikiem muszą Państwo podać swoje dane osobowe.

5. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

Osoba, której dane dotyczą może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z Nordkalk pod adresem: inspektorochronydanych@nordkalk.com

Nordkalk może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Nordkalk danych.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by np. skontaktować z Nordkalk, czy skorzystać z usługi Newsletter. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Nordkalk może skutkować brakiem możliwości realizacji usług.

Nordkalk gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pliki cookies

Czym są pliki cookies i do czego służą?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są one powszechnie używane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Jeśli nie chcecie Państwo korzystać z plików cookie , możecie nimi zarządzać i kontrolować za pomocą przeglądarki, w tym usuwać pliki cookies, usuwając je z „historii przeglądarki” tj. pamięci podręcznej po opuszczeniu strony.

Jakich plików cookies używamy?

Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:

Pliki cookies używane przez witrynę internetową Nordkalk (www.nordkalk.pl) można podzielić na następujące kategorie:

Pliki cookies konieczne: Zawsze Aktywne:

Bez tych plików nie można poruszać się po witrynie ani korzystać z jej funkcji. Państwa dane przetwarzamy w oparciu o art. 6 (1) f) RODO. Możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to korzystanie z naszej strony internetowej bądź znacznie to utrudni.

Pliki cookies wydajności: (suwak do zaznaczenia):

Pliki z tej kategorii gromadzą informacje, które mówią, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, np. dane podstron, które są odwiedzane najczęściej. Pliki te są wykorzystywane po to, aby usprawnić działanie strony. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Państwa zgodą, wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pole wyboru (suwak), które pojawi się po otwarciu „Ustawień prywatności” na dole witryny. Swoją zgodę możecie Państwo wycofać w każdej chwili.

Funkcjonalne Pliki cookies: (suwak do zaznaczenia):

W plikach tego typu zapisywane są informacje o Państwa wyborach, dzięki którym Nordkalk może zaproponować ulepszone i spersonalizowane funkcje. Na przykład w plikach cookie tego typu mogą być przechowywane informacje na temat numerów śledzenia wpisywanych w aplikacjach. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Państwa zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (suwak), które pojawi się po otwarciu strony gdpr.pl. Swoją zgodę możecie Państwo wycofać w każdej chwili.

Jak długo przechowujemy pliki cookies?

Sesyjne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia witryny Nordkalk lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies będą przechowywane na Państwa urządzeniu maksymalnie przez okres 24 miesięcy.

Jak zarządzać plikami cookies?

Należy pamiętać o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.

7. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Nordkalk spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian. Ważnym jest, aby zapoznać się z aktualnie opublikowaną wersją Polityki prywatności.